Uczymy kolejne grupy obsługi komputera

W ramach naszego projektu „szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim” kolejne grupy szkoleniowe zaznajamiają się z obsługą komputera.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego