Opis projektu

Projekt jest skierowany do 120 osób, w tym 72 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na zniwelowanie lub rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, tj. w 100% do osób z niepełnosprawnościami, w tym 36 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących w województwie pomorskim na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym, tj. na terenie następujących gmin:

– powiat starogardzki (g. wiejska Bobowo, g. miejsko-wiejska Czarna Woda, g. wiejska Kaliska, g. wiejska Lubichowo, g. wiejska Osieczna, g. wiejska Osiek, g. miejsko-wiejska Skarszewy, g.  miejska Skórcz, g. wiejska Skórcz, g. wiejska Smętowo Graniczne, g. wiejska Zblewo),

– powiat bytowski (g. wiejska Borzytuchom, g. miejsko-wiejska Bytów, g. wiejska Czarna Dąbrówka, g. wiejska Kołczygłowy, g. miejsko-wiejska Miastko, g. wiejska Parchowo, g. wiejska Trzebielino, g. wiejska Tuchomie),

– powiat słupski ( g. wiejska Damnica, g. wiejska Dębnica Kaszubska, g. wiejska Główczyce, g. miejsko-wiejska Kępice, g. wiejska Potęgowo, g. wiejska Smołdzino),

– powiat chojnicki ( g. miejsko-wiejska Brusy, g. wiejska Chojnice, g. miejska Chojnice, g. miejsko-wiejska Czersk, g. miejsko-wiejska Dzierzgoń, g. wiejska Mikołajki Pomorskie, g. wiejska Stary Dzierzgoń, g. wiejska Stary Targ),

– powiat człuchowski ( g. miejsko-wiejska Czarne, g. miejsko-wiejska Debrzno, g. wiejska Koczała, g. wiejska Przechlewo), – powiat malborski ( g. miejska Malbork, g. wiejska Lichnowy, g. wiejska Miłoradz),

– powiat lęborski ( g. wiejska Cewice, g. wiejska Nowa Wieś Lęborska),

– powiat nowodworski ( g. miejsko-wiejska Nowy Dwór Gdański, g. wiejska Ostaszewo),

– powiat kwidzyński  ( g. wiejska Gardeja, g. wiejska Ryjewo),

– powiat kościerski ( g. wiejska Stara Kiszewa),

– powiat wejherowski (g. wiejska Choczewo).

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.07.2018 roku zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym minimum 85% osób poprzez wyposażenie uczestników projektu w kompetencje społeczne, kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w ramach 5 zadań merytorycznych obejmujących: utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu, przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i grupowego poradnictwa psychospołecznego, realizację warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste oraz wysokiej jakości szkoleń, staży i pośrednictwa pracy.

Główne efekty projektu obejmują uzyskanie kwalifikacji przez minimum 40% uczestników projektu, osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22% dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 12% dla osób z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 56% dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 46% dla osób z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Projekt realizowany jest w ramach działania 6.1 Aktywna integracja, poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Fundację Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.