Brzumin poznaje świat komputerów

Brzumin poznaje świat komputerów

Trwa szkolenia w Brzumienie. Jest to szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych  w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenie jest całkowite bezpłatne. Na naszych uczestników czekają materiały szkoleniowe. Warto podkreślić, iż szkolenia komputerowe w jakim uczestniczą, przyczyni się do nabycia lub podniesienia kompetencji cyfrowych. Szkolenie zakończy się egzaminem, który zweryfikuje zdobytą podczas kursu wiedzę oraz umiejętności uczestników. Wszystkim uczestnikom życzymy wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy.