Dołącz do Nas

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego w formie grup wsparcia (15h na grupę po 12 uczestników), zakłada się, że w pierwszej edycji powstanie 5 grup. Do 36 uczestników zostanie skierowane indywidualne wsparcie psychologiczne (6h/uczestnika projektu). Pierwsze zajęcia już trwają.

DOŁĄCZ DO NAS !!!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Jak można się zapisać:
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem. Organizator przewiduje dwie edycje.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 505 154 429

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego