Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Jesteśmy aktywni!.”

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Jesteśmy aktywni.” Zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku od 18 – 64 roku życia, do wzięcia udziału w projekcie .

Z uwagi na fakt, iż na terenie województwa pomorskiego niniejszym projektem zostanie objętych wiele gmin, chcemy działać lokalnie w każdej z gmin, gdzie będzie zainteresowanie udziałem w projekcie.

Głównym celem projektu, jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia osób posiadających niskie kwalifikacje na terenie województwa pomorskiego. Osoba przyjęta do projektu otrzyma wsparcie doradcy zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości doskonalenia zawodowego), odbędzie indywidualne i grupowe warsztaty z psychologiem. Każdemu uczestnikowi towarzyszyć będzie również pośrednik pracy – wspierający, monitorujący i motywujący daną osobę do działania. Oferujemy szkolenia i staże podnoszące kwalifikacje zawodowe, a co za tym idzie, zwiększają szanse na zatrudnienie.

Osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane udziałem w projekcie
prosimy o kontakt: 505 154 429

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego