Weź udział w projekcie pt. „JESTEŚMY AKTYWNI !”

Weź udział w projekcie pt. „JESTEŚMY AKTYWNI !”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają następujące kryteria:

  1. są osobami w wieku 18-64 lata.
  2. są osobami z niepełnosprawnością.
  3. są osobami bezrobotnymi zakwalifikowanymi do III profilu pomocy.
  4. lub są osobami biernymi zawodowo.
  5. zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z kodeksem cywilnym) na obszarze charakteryzującym się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich. W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:

  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi,
  • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Jak można się zapisać:

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem. Organizator przewiduje dwie edycje. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZ