Trwa rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają następujące kryteria:

  • są osobami w wieku 18-64 lata.
  • są osobami z niepełnosprawnością.
  • są osobami bezrobotnymi zakwalifikowanymi do III profilu pomocy.
  • lub są osobami biernymi zawodowo.
  • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z kodeksem cywilnym) na obszarze charakteryzującym się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich. W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:

  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi,
  • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje udzielane są: 505 154 429

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego