O projekcie

Celem głównym projektu „Czas na aktywność” jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy 60 osób młodych do 29 roku życia, wyłącznie biernych zawodowo oraz bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących powiat mogileński i radziejowski województwa kujawsko – pomorskiego.

Rezultaty projektu:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 58 osób,
  • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych przez 60 osób,
  • w projekcie zaplanowano efektywność zatrudnieniową na poziomie 68% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach, 37% w przypadku grupy osób niepełnosprawnych.

Główne zadania projektu to:

  • identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego,
  • pośrednictwo pracy,
  • staże zawodowe.

W projekcie weźmie udział 60 uczestników (36 kobiet i 24 mężczyzn) biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach w wieku 15-29 lat (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących  tereny powiatu mogileńskiego i radziejowskiego województwa kujawsko – pomorskiego.