Pierwsze formy wsparcia w projekcie rozpoczęte!

W dniu 17.07.2017 r. rozpoczęły się pierwsze formy wsparcia w projekcie. Są to indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Identyfikacja potrzeb uczestników oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy ma na celu określenie potrzeb a także predyspozycja zawodowych uczestników projektu. Na podstawie opracowanego IPD umożliwimy uczestnikom udział w odpowiednich dla nich szkoleniach zawodowych oraz stażach zawodowych. Każdy uczestnik może skorzystać z w/w wsparcia w wymiarze 6 godzin.