Szkolenia zawodowe i staże czekają. Zgłoś się do nas już dziś!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, który skierowany jest do: osób młodych, do 29 r.ż, nie uczących się, nie pracujących, nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (biernych zawodowo), zamieszkujących powiat radziejowski, zamieszkujących powiat mogileński, posiadających niskie kwalifikacje.

W ramach naszego projektu oferujemy:
– wsparcie doradcy zawodowego i psychologa (wsparcie indywidualne),
– szkolenia zawodowe – dostosowane do potrzeb uczestników,
– staże zawodowe (3 miesiące)/

Zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe

ZAPRASZAMY!!!