Rozpoczynamy rekrutacje!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia! 

Jeśli jesteś osobą:
-bezrobotną
– zamieszkującą tereny województwa lubelskiego
– z niepełnosprawnością
– wykluczaną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji dla: kobiet, osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy, a także osób długotrwale bezrobotnych.

W ramach niniejszego projektu oferujemy:

  • Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy.
  • Warsztaty: społeczne, umiejętności miękkich, umiejętności zawodowych,
  • Szkolenia zawodowe oraz staże.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Kontakt:
Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała
Tel. 886 468 299 mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020