Szkolenia zawodowe? A może staż?

Zapraszamy do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!, którego celem jest reintegracja społeczno-zawodowa 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w województwie lubelskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem reintegracji społeczno-zawodowej obejmującym instrumenty aktywizacji społecznej oraz instrumenty aktywizacji zawodowej.

Jeśli jesteś osobą: bezrobotną, zamieszkującą tereny województwa lubelskiego, z niepełnosprawnością, wykluczaną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Warto dodać, iż dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przewidujemy dla: kobiet, osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy, a także osób długotrwale bezrobotnych.

Każdy z 30 uczestników projektu zostanie objęty indywidualną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej, w tym:

1. opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego)

oraz, co najmniej 3 instrumentami integracji społecznej i zawodowej wg. opracowanego w pierwszym etapie realizacji projektu wspólnie z doradcą zawodowym IPD, obejmującego formy i tematykę wsparcia dostosowaną do diagnozowanych potrzeb uczestnika projektu:

2. poradnictwem psychologicznym;

3. warsztatami społecznymi;

4. warsztatami umiejętności miękkich;

5. warsztatami umiejętności zawodowych;

6. szkoleniem zawodowym;

7. pośrednictwem pracy;

8. stażem zawodowym.

Nie zwlekaj! Zgłoś się już dziś! Więcej informacji uzyskasz: Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała
Tel. 886 468 299 mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020