Staż zawodowy? Czemu nie?!

 

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć doświadczenie zawodowe? Zapraszamy do bezpłatnego udziału projekcie: Czas na STAŻ!.

Co zyska Uczestnik?

  • Identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy.
  • Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej.
  • Wsparcie mające na celu zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez staż zawodowy, dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które: pozostają bez zatrudnienia, są w wieku 15-29 lat, zamieszkują tereny województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji dla: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskim wykształceniem, osób z niepełnosprawnością, osób z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 6 miesięcy, a także osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Nie zwlekaj! Rekrutacja trwa! Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji uzyskasz: Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, Tel. 886 468 299 mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego