Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób w wieku 15-29 lat bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnością, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego poprzez zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie 09.2017 roku-05.2018 roku

Aktualności

Niebawem zakończymy realizację projektu

24 maja 2018

Niebawem zakończymy realizację naszego projektu „Czas na STAŻ!” w którym brały udział osoby: pozostające bez zatrudnienia w wieku 15-29 lat, zamieszkujące tereny województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projekt miał na celu przede wszystkim aktywizację osób młodych i zachęcenia tych osób do podjęcia zatrudnienia poprzez szereg form wsparcia. Oprócz wspomnianego […]

Uczestnicy projektu kończą staże zawodowe

15 maja 2018

Uczestnicy projektu Czas na STAŻ! mieli szansę zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie na stanowisku m.in.: pracownika biurowego, pomocy kuchennej, pracownika biura obsługi klienta, sekretarka, florysta, opiekunka dziecięca. Wierzymy, że nowe umiejętności to również nowe możliwości dla Naszych Uczestników. Życzymy im owocnej kariery na rynku pracy. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, […]

Uczestniku skorzystaj z porad pośrednika pracy

7 maja 2018

Kompleksowe i Indywidualne pośrednictwo pracy dla Uczestników projektu: Czas na STAŻ! trwa. Dzięki działaniom pośrednika pracy, każdy Uczestnik projektu otrzyma wsparcie, m.in:  w zakresie diagnozy doświadczenia zawodowego, wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Podczas spotkań Pośrednik przybliżył Uczestnikom zapotrzebowanie  na pracownika na lokalnym rynku pracy. Wiedza w tym zakresie pomoże Naszym Uczestnikom […]

Konsultacje z pośrednikiem pracy

24 kwietnia 2018

W projekcie odbywają się konsultacje  w ramach kompleksowego pośrednictwa zawodowego, którego wsparcie otrzymują uczestnicy. Dzięki wsparciu pośrednika pracy, każdy Uczestnik projektu otrzyma, m.in:  w zakresie doboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby i zapotrzebowaniem rynku pracy. Szczegóły wsparcia w zakładce harmonogram. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze […]

Wskazówki pośrednika pracy

12 kwietnia 2018

Każdy uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z konsultacji z pośrednikiem pracy. Dzięki wsparciu pośrednika pracy, uczestnik projektu otrzyma, m.in:  informacje na temat lokalnego rynku pracy, a w tym zapotrzebowania na deficytowe zawody, pomoc w zakresie doboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Szczegóły wsparcia w zakładce harmonogram na naszej stronie. Projekt realizowany w […]

Wesołego Alleluja!

31 marca 2018

Wesołych, pełnych nadziei i wiary świąt Wielkiej Nocy, spędzonych wśród srebrnych bazi i kochającej rodziny, przy wspólnym stole.

Staże w projekcie

7 marca 2018

W ramach projektu uczestnicy korzystają z bogatej oferty stażowej.  Jedną z propozycji była możliwość odbycia stażu i nabycia praktycznych umiejętności w zawodzie m.in. pracownika biurowego. Program każdego stażu opracowywany jest indywidualnie  i uwzględnia potencjał uczestnika. Podczas stażu zawodowego Stażysta w ww. zawodzie, zapozna się m.in. z obsługą biura, sporządzaniem dokumentacji oraz obsługa komputera. Życzymy powodzenia! […]

Uczestniku – masz dziś spotkanie z pośrednikiem!

5 marca 2018

W projekcie odbywają się konsultacje  w ramach kompleksowego pośrednictwa zawodowego, którego wsparcie otrzymują uczestnicy. Dzięki wsparciu pośrednika pracy, każdy Uczestnik projektu otrzyma, m.in:  w zakresie doboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby i zapotrzebowaniem rynku pracy. Szczegóły wsparcia w zakładce harmonogram. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze […]

Staże wciąż trwają

21 lutego 2018

W ramach projektu Czas na STAŻ! uczestnicy odbywają staże w zawodach: m.in. doradcy klienta, pracownika produkcji. Na załączonych zdjęciach Uczestnicy projektu: Pani Lidia i Pan Kamil. Życzymy powodzenia! Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przyuczenie do zawodu jako pracownik biurowy oraz doradca klienta

19 lutego 2018

W ramach projektu Czas na STAŻ! uczestnicy korzystają z możliwości odbycia płatnego  stażu i nabycia praktycznych umiejętności w zawodzie m.in. pracownika biurowego oraz doradcy klienta. Program stażu opracowywany jest indywidualnie dla każdego Uczestnika, uwzględniając potrzeby, predyspozycje, jak również możliwości osoby. Pracownik biurowy  podczas stażu zawodowego zapozna się m.in. ze sporządzaniem i tworzeniem pism, zestawień oraz […]