Nie uczysz się i nie pracujesz? Chcesz coś zmienić?

Nie znasz swoich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego? Nie uczysz się i nie pracujesz? Chcesz coś zmienić?

Zapraszamy do udziału projekcie: Czas na STAŻ, którego realizatorem jest Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Jeśli jesteś osobą: pozostającą bez zatrudnienia, w wieku 15-29 lat, zamieszkującą tereny województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – zapraszamy do Nas!

W ofercie naszego projektu przewidujemy:

  • wsparcie doradcy zawodowego, który dokona analizy Twoich potrzeb na rynku pracy, ponadto zdiagnozuje możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
  • poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
  • wsparcie pośrednika pracy zawodowe w zakresie m.in. wejścia na rynek pracy w oparciu o potencjał i predyspozycje uczestnika.
  • staż zawodowy, realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.

Warto podkreślić, iż dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzymują: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskim wykształceniem, osoby z niepełnosprawnością, osoby z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 6 miesięcy, a także osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Rekrutacja trwa! Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji – zadzwoń – tel. 886 468 299.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego