Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

Zapraszamy do udziału w projekcie: Czas na aktywność!

Projekt skierowany jest do:
– osób młodych, do 29 r.ż
– nie uczących się, nie pracujących
– nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (biernych zawodowo)
– zamieszkujących powiat radziejowski
– zamieszkujących powiat mogileński
– posiadających niskie kwalifikacje

Oferujemy:
– wsparcie doradcy zawodowego i psychologa (wsparcie indywidualne)
– szkolenia zawodowe – dostosowane do potrzeb uczestników
– staże zawodowe (3 miesiące)

Zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe

ZAPRASZAMY!!!