Rekrutacja nadal trwa!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: Czas na STAŻ! Zgłoś się do udziału w projekcie, jeśli jesteś osobą:

pozostającą bez zatrudnienia,

w wieku 15-29 lat,

zamieszkującą tereny województwa kujawsko-pomorskiego,

nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Naszych uczestników obejmiemy indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie realizacji projektu, tj. 09.2017 roku-05.2018 roku, poprzez następujące instrumenty aktywizacji zawodowej:

  • opracowanie/aktualizacja IPD
  • poradnictwo zawodowe
  • staż zawodowy
  • pośrednictwo

Rekrutacja nadal trwa! Kandydaci, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu uczestnictwa w projekcie.Zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny, który jest dostępny w biurze projektu oraz w zakładce dokumentacja rekrutacyjna. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera, a także przez osobę upoważnioną (dla osób z niepełnosprawnością).

Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji uzyskasz: Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, Tel. 886 468 299

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego