Rekrutacja do projektu

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: Czas na STAŻ! Zgłoś się do udziału w projekcie, Jeśli jesteś osobą:

– pozostającą bez zatrudnienia,

– w wieku 15-29 lat,

– zamieszkującą tereny województwa kujawsko-pomorskiego,

– nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Naszych uczestników obejmiemy indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie realizacji projektu, tj. 09.2017 roku-05.2018 roku, poprzez następujące instrumenty aktywizacji zawodowej:

  • opracowanie/aktualizacja IPD
  • poradnictwo zawodowe
  • staż zawodowy
  • pośrednictwo

Zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny, który jest dostępny w biurze projektu oraz w zakładce dokumentacja rekrutacyjna. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera, a także przez osobę upoważnioną.

Zgłoś się do Nas! Szczegóły na temat rekrutacji w biurze projektu: Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, ul. Dubienka 2, Inowrocław, tel. 886 468 299.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego