Chcesz odbyć staż? Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do udziału projekcie: Czas na STAŻ, którego realizatorem jest Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które: pozostają bez zatrudnienia, są w wieku 15-29 lat, zamieszkują tereny województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Warto podkreślić, iż na etapie rekrutacji przewidujemy dodatkowe punkty dla: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskim wykształceniem, osób z niepełnosprawnością, osób z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 6 miesięcy, a także osób zamieszkujących tereny wiejskie.

W ofercie projektu oprócz stażu zawodowego, przewidujemy również: identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, a także kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

Staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe.

Nie zwlekaj! Rekrutacja trwa! Chcesz uzyskać więcej informacji – zadzwoń – tel. 886 468 299.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego