Harmonogram

Staże zawodowe

Informacje o miejscu odbywania stażu zawodowego każdego Uczestnika z uwagi na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci, dostępne u Koordynatora projektu.

Pośrednictwo pracy

06.11.2017, godz. 9:00-16:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

07.11.2017, godz. 8:00-10:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

08.11.2017, godz. 8:00-11:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 0

09.11.2017, godz. 8:00-9:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

29.11.2017, godz. 12:00-15:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

30.11.2017, godz. 8:00-17:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

04.12.2017, godz. 8:00-9:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

07.12.2017, godz. 8:00-9:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

11.12.2017, godz. 8:00-8:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

12.12.2017, godz. 8:00-9:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

19.12.2017, godz. 8:00-11:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

20.12.2017, godz. 8:00-19:345 ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

04.01.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

05.01.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

08.01.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

09.01.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

11.01.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

12.01.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

13.01.2018, godz. 8:00-10:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

15.01.2018, godz. 17:00-18:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

16.01.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

17.01.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

18.01.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

19.01.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

22.01.2018, godz. 17:00-19:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

26.01.2018, godz. 8:00-17:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

27.01.2018, godz. 8:00-19:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

29.01.2018, godz. 16:00-19:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

31.01.2018, godz. 10:00-19:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

01.02.2018, godz. 15:30-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

02.02.2018, godz. 11:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

03.02.2018, godz. 8:00-19:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

05.02.2018, godz. 16:00-18:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

07.02.2018, godz. 16:30-19:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

08.02.2018, godz. 17:00-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

09.02.2018, godz. 16:30-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

19.02.2018, godz. 16:30-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

20.02.2018, godz. 16:00-19:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

21.02.2018, godz. 8:00-19:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

22.02.2018, godz. 16:00-19;15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

23.02.2018, godz. 16:30-19:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

26.02.2018, godz. 16:30-19:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

27.02.2018, godz. 18:30-20:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

05.03.2018, godz. 16:00-19:30, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

Harmonogram na poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej

Warsztaty motywacyjne:

28.11.2017, godz. 17:00-22:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 13

03.11.2017, godz. 8:00-13:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 03

Warsztaty aktywizacyjne:

29.11.2017, godz. 17:00-22:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 13

04.11.2017, godz. 8:00-13:00, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 03

Harmonogram dot. identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

20.11.2017, godz. 8:00-20:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

21.11.2017, godz. 8:00-20:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

22.11.2017, godz. 8:00-17:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

23.11.2017, godz. 8:00-20:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

24.11.2017, godz. godz. 8:00-20:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

25.11.2017, godz. 13:00-15:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

27.11.2017, godz. 8:00-15:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

9.10.2017, godz. 8:00-17:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

10.10.2017, godz. 8:00-17:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

11.10.2017, godz. 8:00-17:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

12.10.2017, godz. 8:00-17:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

13.10.2017, godz. 10:30-12:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

24.10.2017, godz. 10:30-12:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

26.10.2017, godz. 10:30-20:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

27.10.2017, godz. 8:00-20:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

28.10.2017, godz. 13:00-17:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

30.10.2017, godz. 8:00-17:45, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04

31.10.2017, godz. 8:00-10:15, ul. Dubienka 2, Inowrocław, sala 04