Rozmowy z doradcą zawodowym

W ramach projektu: Czas na STAŻ! trwają rozmowy z doradcą zawodowym. Wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Podczas indywidualnych spotkań nastąpi m.in. zdiagnozowanie osobowości zawodowych i preferencji w zakresie środowiska pracy, ustalenie celu zawodowego, w tym działań i form pomocy, działań do samodzielnego realizowania.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego