Już niebawem rozmowy z doradcą zawodowym

Już niebawem rozpoczniemy rozmowy z doradcą zawodowym w ramach projektu: Czas na STAŻ!. Projekt zakłada, iż każdy Uczestnik zostanie objęty indywidualną ścieżką zawodowej opracowanej w pierwszym etapie realizacji projektu wspólnie z doradcą zawodowym i obejmującą formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika projektu. Szczegóły indywidualnego wsparcia w zakładce: harmonogram.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego