Już niebawem egzamin


Dwie grupy z Wieniawy zmierzą się z egzaminem kończącym szkolenia w ramach projektu.

Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem. Dla w/w grup egzamin odbędzie się 20.11 br. Życzymy powodzenia!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego