Zapraszamy do udziału w projekcie

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!

W ramach projektu oferujemy: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Ponadto Warsztaty: społeczne, umiejętności miękkich, umiejętności zawodowych oraz szkolenia zawodowe i 3miesięczne staże.

Jeśli jesteś osobą: bezrobotną, zamieszkującą tereny województwa lubelskiego, z niepełnosprawnością, wykluczaną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zapraszamy do udziału w projekcie!

Przewidziane dodatkowe punkty na etapie rekrutacji dla: kobiet, osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy, a także osób długotrwale bezrobotnych.

Nie zastanawiaj się! Kontakt: Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, Tel. 886 468 299 mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020