U nas zdobędziesz umiejętności zawodowe

U nas zdobędziesz umiejętności zawodowe szyte na miarę lokalnego rynku pracy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!, którego realizatorem jest Ośrodek Doardztwa Biznesowego Jarosław Napierała.

Celem głównym projektu: reintegracja społeczno-zawodowa 30 (20K,10M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w województwie lubelskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem reintegracji społeczno-zawodowej obejmującym instrumenty aktywizacji społecznej oraz instrumenty aktywizacji zawodowej.

Jeśli jesteś osobą:
-bezrobotną
– zamieszkującą tereny województwa lubelskiego
– z niepełnosprawnością
– wykluczaną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji dla: kobiet, osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy, a także osób długotrwale bezrobotnych.

Realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dzięki objęciu uczestników projektu instrumentami aktywizacji społecznej i zawodowej, co wpłynie na zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Każdy z 30 uczestników projektu zostanie objęty indywidualną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej, w tym:

1. opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego)

oraz, co najmniej 3 instrumentami integracji społecznej i zawodowej wg. opracowanego w pierwszym etapie realizacji projektu wspólnie z doradcą zawodowym IPD, obejmującego formy i tematykę wsparcia dostosowaną do diagnozowanych potrzeb UP:

2. poradnictwem psychologicznym;

3. warsztatami społecznymi;

4. warsztatami umiejętności miękkich;

5. warsztatami umiejętności zawodowych;

6. szkoleniem zawodowym;

7. pośrednictwem pracy;

8. stażem zawodowym.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Kontakt:
Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała
Tel. 886 468 299 mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020