Warsztaty już za nami

Już na nami warsztaty motywacyjne i aktywizacyjne w ramach poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w projekcie: Czas na STAŻ! Uczestnicy przygotowują się do odbywania staży zawodowych w projekcie.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego