Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Czas na STAŻ!

Lp. Nr formularza  

Spełnia kryteria formalne

Kryteria preferencji

-liczba punktów

Test motywacji

-Lista punktów

Suma punktów
1 29/CNS/2017 Tak 50 17 67
2 24/CNS/2017 Tak 40 19 59
3 21/CNS/2017 Tak 40 16 56
4 31/CNS/2017 Tak 40 16 56
5 26/CNS/2017 Tak 40 15,5 55,5
6 28/CNS/2017 Tak 30 17 47
7 23/CNS/2017 Tak 30 16,5 46,5
8 27/CNS/2017 Tak 30 13,5 43,5
9 22/CNS/2017 Tak 20 20 40
10 25/CNS/2017 Tak 20 18 38
11 19/CNS/2017 Tak 20 17,5 37,5
12 30/CNS/2017 Tak 20 16,5 36,5
13 18/CNS/2017 Tak 10 20 30
14 20/CNS/2017 Tak 10 14 24

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego