Konsultacje w ramach pośrednictwa zawodowego

W projekcie odbywają się konsultacje  w ramach kompleksowego pośrednictwa zawodowego, którego wsparcie otrzymują uczestnicy. Dzięki spotkaniom pośrednik pracy mógł kompleksowo  i  indywidualnie objąć usługą pośrednictwa, m.in:  w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Dodatkowo przybliżył sytuację rynku pracy, a także jego zapotrzebowania na pracownika na lokalnym rynku pracy. Wiedza ta pomaga nakierować Naszych uczestników na drogę kariery zawodowej pełną sukcesów.  Czego gorąco im życzymy!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego