Kompleksowe pośrednictwo zawodowe w projekcie

W projekcie: Czas na STAŻ!  rozpoczynamy konsultacje w ramach kompleksowego pośrednictwa zawodowego, które otrzymują Nasi uczestnicy. Pośrednictwo pracy odbywa się na podstawie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy. Pośrednik pracy  podejmuje działania w zakresie usługi pośrednictwa związanej m.in:  w zakresie bieżącego monitorowania stopnia wykonania ścieżki uczestnictwa danej osoby na rynku pracy, zapotrzebowania na pracownika na lokalnym rynku pracy czy pomocy w opracowywaniu bądź aktualizowaniu dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się w zakładce harmonogram.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego