Projekt pt. „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim” dobiega końca

Informujemy, iż projekt pt. „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim” dobiega końca. Warto podkreślić, że w ramach projektu objęliśmy wsparciem 522 osób z 500 osób określonych we wniosku o dofinansowanie, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu odbywały się bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe były realizowane w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem.Każdy uczestnik otrzymał także zestaw materiałów szkoleniowych oraz podręcznik, co pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. Wszystkim Uczestnikom życzymy wielu sukcesów, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego