Przyuczenie do zawodu jako pracownik biurowy oraz doradca klienta

W ramach projektu Czas na STAŻ! uczestnicy korzystają z możliwości odbycia płatnego  stażu i nabycia praktycznych umiejętności w zawodzie m.in. pracownika biurowego oraz doradcy klienta. Program stażu opracowywany jest indywidualnie dla każdego Uczestnika, uwzględniając potrzeby, predyspozycje, jak również możliwości osoby. Pracownik biurowy  podczas stażu zawodowego zapozna się m.in. ze sporządzaniem i tworzeniem pism, zestawień oraz arkuszy kalkulacyjnych, obsługą komputera i urządzeń biurowych. Natomiast doradca klienta w swoim zakresie obowiązków zaznajomi się z obsługą klienta, w tym prowadzenia spotkań z klientem oraz przeprowadzania wywiadu z klientem, doradztwem w zakresie oferty usług i produktów.  Staże zawodowe odbywają się w różnych firmach/podmiotach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w różnych branżach.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego