Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w projekcie

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. Zajęcia warsztatowe obejmowały 2 bloki tematyczne (Grupowe warsztaty motywacyjne oraz Grupowe warsztaty aktywizacyjne). Warsztaty obejmowały tematykę związaną m.in. z wpływem pozytywnego myślenia na życie społeczno-zawodowe, indywidualne czynniki wpływające na motywację i rozwijanie poczucia sprawczości, tworzenie sukcesu zawodowego, przygotowanie do efektywnego poszukiwania pracy czy formy zatrudnienia i metody poszukiwania pracy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego