Indywidualne konsultacje Uczestników projektu w ramach kompleksowego pośrednictwa zawodowego

W projekcie odbywają się indywidualne konsultacje Uczestników w ramach kompleksowego pośrednictwa zawodowego. Warto podkreślić, iż dzięki tym spotkaniom pośrednik pracy może kompleksowo  i  indywidualnie objąć usługą pośrednictwa, m.in:  w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Dodatkowo zaznajamia Uczestników z sytuacją na lokalnym rynku pracy. Zapewne wiedza ta pomaga nakierować Naszych uczestników na drogę kariery zawodowej pełną sukcesów.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego