Uczestniku – masz dziś spotkanie z pośrednikiem!

W projekcie odbywają się konsultacje  w ramach kompleksowego pośrednictwa zawodowego, którego wsparcie otrzymują uczestnicy. Dzięki wsparciu pośrednika pracy, każdy Uczestnik projektu otrzyma, m.in:  w zakresie doboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby i zapotrzebowaniem rynku pracy. Szczegóły wsparcia w zakładce harmonogram.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego