Uczestniku skorzystaj z porad pośrednika pracy

Kompleksowe i Indywidualne pośrednictwo pracy dla Uczestników projektu: Czas na STAŻ! trwa. Dzięki działaniom pośrednika pracy, każdy Uczestnik projektu otrzyma wsparcie, m.in:  w zakresie diagnozy doświadczenia zawodowego, wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Podczas spotkań Pośrednik przybliżył Uczestnikom zapotrzebowanie  na pracownika na lokalnym rynku pracy. Wiedza w tym zakresie pomoże Naszym Uczestnikom w odniesieniu sukcesów  na ścieżce kariery zawodowej. Szczegóły spotkań w zakładce harmonogram na naszej stronie.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego