Niebawem zakończymy realizację projektu

Niebawem zakończymy realizację naszego projektu „Czas na STAŻ!” w którym brały udział osoby: pozostające bez zatrudnienia w wieku 15-29 lat, zamieszkujące tereny województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projekt miał na celu przede wszystkim aktywizację osób młodych i zachęcenia tych osób do podjęcia zatrudnienia poprzez szereg form wsparcia. Oprócz wspomnianego w nazwie projektu stażu zawodowego, który odbywał się w okresie od 3 do 6 miesięcy w zależności od potrzeb,  uczestnicy mieli możliwość skorzystać z identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, a także kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy. Wśród 31 uczestników biorących udział w projekcie pozytywnie ukończyło całą ścieżkę wsparcia aż 96,77%. W śród tych osób znalazły się kobiety i mężczyźni, który swoją szansę na aktywizację zawodową widzą w podjęciu inicjatywy jaką jest staż zawodowy. Wszystkie staże zawodowe przy współpracy z lokalnymi pracodawcami odbyły się zgodnie z programem stażu i potrzebami uczestników. Po zakończeniu realizacji projektu monitorowanie uczestników wskazuje, że ponad 80% uczestników kończących staże zawodowe podjęło zatrudnienie. Poprzez uzyskane doświadczenie zawodowe w zawodach takich jak: manager kuchni, pracownik biurowy, doradca klienta – stylista paznokci, asystent nauczyciela, pracownik gospodarczy, zbrojarz, recepcjonistka i wiele innych ciekawych zawodów, uczestnicy mieli szansę podjąć zatrudnienie u pracodawcy u którego odbywali staż lub wybranego przez siebie.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego