Wskazówki pośrednika pracy

Każdy uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z konsultacji z pośrednikiem pracy. Dzięki wsparciu pośrednika pracy, uczestnik projektu otrzyma, m.in:  informacje na temat lokalnego rynku pracy, a w tym zapotrzebowania na deficytowe zawody, pomoc w zakresie doboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Szczegóły wsparcia w zakładce harmonogram na naszej stronie.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego