Pierwsze staże już rozpoczęte

W ramach projektu Aktywność zawodowa na 5+, zorganizowaliśmy pierwsze staże zawodowe. Celem takiego stażu jest zdobycie/podniesienie doświadczenia zawodowego. Jest to forma aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy. Staże są zgodne z posiadanymi przez uczestnika kwalifikacjami/kompetencjami/umiejętnościami. Obecnie uczestnicy poszerzają umiejętności zawodowe na stanowiskach, m.in. montera klimatyzacji, pomocy hydraulika czy pracownika ogólnobudowalnego. Życzymy powodzenia w nabywaniu nowych umiejętności.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego