Harmonogram wsparcia

zad. 3 Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży

Informacje o miejscu odbywania stażu zawodowego każdego Uczestnika z uwagi na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci, dostępne u Kierownika projektu.

zad. 4 Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami

16.02.2021, godz. 16.00-19.00, ul. Dworcowa 51-53 lok.4, 86-300 Grudziądz

17.02.2021, godz. 8.00-11.00, ul. Dworcowa 51-53 lok.4, 86-300 Grudziądz

18.02.2021, godz. 9.00-11.00, ul. Topolowa 24, 88-230 Piotrków Kujawski