Planowanie kariery zawodowej

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z indywidualnego i kompleksowego poradnictwa zawodowego. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym związane z tematykę, np.: wpływu pozytywnego myślenia na życie społeczno-zawodowe, szeroko pojętej komunikacji, w tym asertywności i motywacji w podejmowaniu działań,  przygotowania do efektywnego poszukiwania pracy czy form zatrudnienia i metod poszukiwania pracy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego