Od aktywizacji do samorealizacji – to jest to!

Projekt Od aktywizacji do samorealizacji, realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała oraz Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego. W ramach projektu oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Dla kogo skierowany projekt?

Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria ogólne uczestnictwa:

· Wiek powyżej 29 lat,

· Osoba pracująca/zamieszkująca na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,

· Status osoby zatrudnionej na umowach krótkoterminowych lub pracy ramach umów cywilno-prawnych, lub tzw. ubodzy pracujący (ich miesięczne zarobki nieprzekraczaną wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

Otrzymasz – wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej firmy oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego 2014-2020.