Staż zawodowy w zawodzie opiekuna medycznego, czemu nie?

W ramach projektu uczestnicy korzystają z bogatej oferty stażowej. Jedną z propozycji była możliwość odbycia płatnego stażu i nabycia praktycznych umiejętności w zawodzie jako opiekun medyczny. Program każdego stażu opracowywany jest indywidualnie i uwzględnia potencjał uczestnika. Podczas stażu zawodowego stażystka może zapoznawać się np. z tematyką zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób starszych, opieką i pielęgnacją w chorobie czy organizacją zajęć służących aktywizacji i podnoszeniu sprawności psychoruchowej.

Wszystkim stażystom życzymy powodzenia!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego