Staże zawodowe to możliwość zdobycia umiejętności zawodowych

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z oferty stażowej, dzięki której zdobywają nowe umiejętności  zawodowe.  Program każdego stażu opracowywany jest indywidualnie i uwzględnia potencjał uczestnika. Podczas stażu zawodowego stażystka może zapoznawać się z obowiązkami w konkretnym zawodzie, uwzględniając jego predyspozycje zawodowe.  Obecnie staże odbywają się w zawodach, np.monter klimatyzacji, sprzedawca, fakturzysta, kosmetyczki.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego