Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób w wieku 15-29 lat bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnością, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego poprzez zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie 09.2017 roku-05.2018 roku

Aktualności

Rekrutacja nadal trwa

15 listopada 2017

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: Czas na STAŻ! Zgłoś się do udziału w projekcie, jeśli jesteś osobą: – pozostającą bez zatrudnienia, – w wieku 15-29 lat, – zamieszkującą tereny województwa kujawsko-pomorskiego, – nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Naszych uczestników […]

Warsztaty już za nami

7 listopada 2017

Już na nami warsztaty motywacyjne i aktywizacyjne w ramach poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w projekcie: Czas na STAŻ! Uczestnicy przygotowują się do odbywania staży zawodowych w projekcie. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kompleksowe pośrednictwo zawodowe w projekcie

6 listopada 2017

W projekcie: Czas na STAŻ!  rozpoczynamy konsultacje w ramach kompleksowego pośrednictwa zawodowego, które otrzymują Nasi uczestnicy. Pośrednictwo pracy odbywa się na podstawie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy. Pośrednik pracy  podejmuje działania w zakresie usługi pośrednictwa związanej m.in:  w zakresie bieżącego monitorowania stopnia wykonania ścieżki uczestnictwa danej osoby na rynku pracy, zapotrzebowania na pracownika na lokalnym rynku […]

Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej

2 listopada 2017

Przypominamy, jutro, tj. 03.11.2017 roku odbędą się warsztaty motywacyjne w ramach poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w projekcie: Czas na STAŻ! Natomiast, w dniu 04.11.2017 roku odbędą się warsztaty aktywizacyjne. Szczegóły w zakładce: harmonogram. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Chcesz odbyć staż? Zapraszamy!

28 października 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału projekcie: Czas na STAŻ, którego realizatorem jest Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które: pozostają bez zatrudnienia, są w wieku 15-29 lat, zamieszkują tereny województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Warto podkreślić, iż na etapie rekrutacji przewidujemy dodatkowe punkty dla: kobiet, […]

Zapraszamy do współpracy pracodawców

18 października 2017

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, zaprasza do współpracy pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy oferują staże zawodowe dla uczestników projektu: Czas na STAŻ!. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i łącznie spełniają następujące warunki: Wiek 15-29 lat, Status na rynku pracy: osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy, Osoba nie uczestnicząca […]

Rekrutacja do projektu

12 października 2017

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: Czas na STAŻ! Zgłoś się do udziału w projekcie, Jeśli jesteś osobą: – pozostającą bez zatrudnienia, – w wieku 15-29 lat, – zamieszkującą tereny województwa kujawsko-pomorskiego, – nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Naszych uczestników […]

Rekrutacja nadal trwa!

10 października 2017

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: Czas na STAŻ! Zgłoś się do udziału w projekcie, jeśli jesteś osobą: – pozostającą bez zatrudnienia, – w wieku 15-29 lat, – zamieszkującą tereny województwa kujawsko-pomorskiego, – nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Naszych uczestników […]

Rozmowy z doradcą zawodowym

9 października 2017

W ramach projektu: Czas na STAŻ! trwają rozmowy z doradcą zawodowym. Wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Podczas indywidualnych spotkań nastąpi m.in. zdiagnozowanie osobowości zawodowych i preferencji w zakresie środowiska pracy, ustalenie celu zawodowego, w tym działań i form pomocy, działań do samodzielnego realizowania. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany […]

Jesteś pracodawcą? Masz ciekawą ofertę stażu dla młodych osób? Zgłoś się do Nas!

5 października 2017

Zapraszamy do współpracy pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego oferujących staż zawodowy dla osób pozostających bez zatrudnienia, które są w wieku 15-29 lat, oraz zamieszkują tereny województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w projekcie: Czas na STAŻ! Staż w projekcie realizowany jest zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie […]