Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób w wieku 15-29 lat bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnością, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego poprzez zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie 09.2017 roku-05.2018 roku

Aktualności

O projekcie

1 września 2017

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób (18K,12M) w wieku 15-29 lat bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnością, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego poprzez zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia dzięki objęciu ich […]