Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 75% uczestników projektu, tj. 375osób z grupy 500(300kobiet i 200mężczyzn) objętych szkoleniami z zakresu ICT w ramach projektu w okresie 10.2016-12.2017roku. Projekt obejmuje realizację szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym. Wszystkie szkolenia zakończą się przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających zdobycie kompetencji. Grupę docelową projektu stanowić będzie 500osób (300kobiet i 200mężczyzn) w wieku powyżej 25 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej) z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych. 100% grupy docelowej będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED) z obszaru woj. mazowieckiego. Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015. Osoby w wieku 50lat i więcej będą stanowiły minimum 70% grupy docelowej(350osób). Osoby zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowić będą min. 70% uczestników proj.(350osób).

Aktualności

Ryków zakończył szkolenie i przygotowuje się do egzaminu!

18 września 2017

Pełna zapału do podnoszenia kompetencji komputerowych grupa z Ryków zmierzy się z egzaminem kończącym szkolenia w ramach projektu. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych  w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem. Projekt współfinansowany jest […]

Bezpłatne szkolenie komputerowe

14 września 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim” wszystkie chętne osoby, które chcą podnieść poprzez bezpłatne szkolenie swoje kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii). W niniejszym projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), które będą realizowane w trybie 15 […]

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla Ciebie!

11 września 2017

W ramach projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), jest to poziom adekwatny do osób posiadających największą lukę kompetencyjną. Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie […]

Rekrutacja do projektu wciąż trwa!

1 września 2017

W ramach projektu „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim” organizujemy bezpłatne szkolenia komputerowe, które przyczynią się do nabycia lub podniesienia kompetencji cyfrowych. Jesteś w wieku 25 i więcej?? Posiadasz niskie kwalifikacje? Mieszkasz na terenie województwa mazowieckiego? Nie uczestniczyłeś we wsparciu LLL oferowanym w ramach POKL? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, koniecznie zgłoś się do […]

Koryciska zaczynają szkolenie!

25 sierpnia 2017

Rozpoczynamy kolejne szkolenie komputerowe w ramach projektu „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim. Tym razem Koryciska będą pogłębiać wiedze i umiejętności z zakresu obsługi komputera. Mamy też nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie nie tylko tajniki obsługi komputera, ale również zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym. Życzymy powodzenia! Projekt  współfinansowany jest […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe

21 sierpnia 2017

W ramach projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych   w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), jest to poziom adekwatny do osób posiadających największą lukę kompetencyjną. Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie […]

Ryków zaczyna szkolenie!

16 sierpnia 2017

Rozpoczynamy kolejne szkolenie komputerowe w ramach projektu „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim. Mamy nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę oraz umiejętności w obsłudze komputera. A zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym. Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EGZAMIN W PODKOŃCACH! TRZYMAMY KCIUKI!

3 sierpnia 2017

W dniu 03.08.2017 roku w Podkońcach grupa szkoleniowa przystępuje do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych. Życzymy powodzenia! Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla Ciebie!

17 lipca 2017

W ramach projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych   w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), jest to poziom adekwatny do osób posiadających największą lukę kompetencyjną. Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie […]

Już jutro spotkanie informacyjne!

12 lipca 2017

Zapraszamy jutro, tj. 12.07.2017 roku, o godz. 10:00 do biura rekrutacji w ramach naszego projektu „szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim”. Na spotkaniu udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanego wsparcia, ścieżki Uczestnika. Spotkanie odbędzie się przy ul. Ciechanowskiej 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego