Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 75% uczestników projektu, tj. 375osób z grupy 500(300kobiet i 200mężczyzn) objętych szkoleniami z zakresu ICT w ramach projektu w okresie 10.2016-12.2017roku. Projekt obejmuje realizację szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym. Wszystkie szkolenia zakończą się przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających zdobycie kompetencji. Grupę docelową projektu stanowić będzie 500osób (300kobiet i 200mężczyzn) w wieku powyżej 25 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej) z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych. 100% grupy docelowej będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED) z obszaru woj. mazowieckiego. Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015. Osoby w wieku 50lat i więcej będą stanowiły minimum 70% grupy docelowej(350osób). Osoby zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowić będą min. 70% uczestników proj.(350osób).

Aktualności

Poznaj świat komputerów :)

11 lipca 2017

Jesteś w wieku 25 lat i więcej i mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego? Posiadasz niskie kwalifikacje, tj. co najwyżej wykształcenie średnie? Chcesz zdobyć umiejętności obsługi komputera – nic prostszego! Zgłoś się do Nas! Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W projekcie  zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą […]

Podkońce poznają tajniki obsługi komputera

3 lipca 2017

Rozpoczynamy kolejne szkolenie komputerowe w ramach projektu „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim. Mamy nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę oraz umiejętności w obsłudze komputera. A zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym. Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy na zajęcia komputerowe

28 czerwca 2017

W ramach projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych   w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), jest to poziom adekwatny do osób posiadających największą lukę kompetencyjną. Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie […]

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

21 czerwca 2017

Zapraszamy do biura rekrutacji w ramach naszego projektu „szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim”. Na spotkaniu udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanego wsparcia, ścieżki Uczestnika. Spotkanie odbędzie się przy ul. Ciechanowskiej 3, Władysławowo godz. 10:00 w dniu 12.07.2017 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja trwa – poznaj z nami świat komputerów

10 czerwca 2017

Jesteś w wieku 25 lat i więcej i mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego? Posiadasz niskie kwalifikacje, tj. co najwyżej wykształcenie średnie? Chcesz zdobyć umiejętności obsługi komputera – nic prostszego! Zgłoś się do Nas! Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W projekcie  zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą […]

Spotkanie informacyjne

9 czerwca 2017

Zapraszamy do biura rekrutacji w ramach naszego projektu „szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim”. Na spotkaniu udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanego wsparcia, ścieżki Uczestnika. Spotkanie odbędzie się przy ul. Ciechanowskiej 3, Władysławowo godz. 9:30 w dniu 26.05.2017 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Brzumin przystępuje do egzaminu!

7 czerwca 2017

W dniu dzisiejszym grupa szkoleniowa z Burzmina przystępuje do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych. Trzymamy kciuki! Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie informacyjne w projekcie

2 czerwca 2017

Zapraszamy do biura rekrutacji w ramach naszego projektu „szkolenia komputerowe w województwie mazowieckim”. Na spotkaniu udzielimy szczegółowych informacji na temat oferowanego wsparcia, ścieżki Uczestnika. Spotkanie odbędzie się przy ul. Ciechanowskiej 3, Władysławowo godz. 10:00 w dniu 07.06.2017 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia komputerowe właśnie dla Ciebie!

1 czerwca 2017

W ramach projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych   w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), jest to poziom adekwatny do osób posiadających największą lukę kompetencyjną. Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie […]

Dzień matki

26 maja 2017

Z okazji Dnia Matki składamy najserdeczniejsze życzenia! Zdrówka, radości, uśmiechu każdego dnia! Zespół projektu „Szkolenia w województwie mazowieckim”